งานติดตั้งแก๊ส

งานติดตั้งแก๊ส

บริการของเรา

งานติดตั้งแก๊ส

Slider

บริการออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบแก๊ส เดินท่อแก๊ส สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ร้านซักผ้า โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานีแก๊ส และอาคารต่าง

รับตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมบำรุง รวมถึงงานขออนุญาต

งานของเราครอบคลุมถึงการ ตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมบำรุง รวมถึงงานขออนุญาต สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานีแก๊ส และอาคารต่างๆ

โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ และทีมช่าง ผู้ชำนาญระบบแก๊สโดยเฉพาะ

  • งานติดตั้งออกแบบ และเดินท่อแก๊ส
  • งานบริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมบำรุง ระบบแก๊ส LPG
  • งานขออนุญาตและต่อใบอนุญาต
  • รับออกแบบและติดตั้งระบบแก๊ส เดินท่อแก๊ส ระบบแก๊สโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงอาหาร ร้านซักผ้า โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารต่างๆ
  • รับตรวจสอบสถานีแก๊สและถังเก็บแก๊สLPG และรับตรวจสอบความปลอดภัยของระบบแก๊สLPG
  • งานขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต ตรวจติดตั้ง ตรวจสอบครบวาระประจำปี ตรวจสอบครบวาระ5ปี
  • งานบำรุงรักษาระบบแก๊ส LPG หัวพ่นไฟ และ ระบบครัว

ศูนย์บริการติดตั้งระบบก๊าซ NGV และตรวจสภาพรถยนต์ที่ติดตั้ง NGV ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถสิบล้อ รถบัส และรถหัวลาก ควบคุมและดูแลงานโดย ทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ PM GAS ให้บริการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ NGV ด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูง จากหลายแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ และเป็นที่นิยมของผู้ใช้รถติดก๊าซในประเทศไทย อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการรับรองมาตรฐานโดยสถาบันวิชาการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ( ส่วนก๊าซธรรมชาติ ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

ปัจจุบันเราติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ไปแล้วกว่า 8,000 คัน ด้วยการทำงานที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองให้เป็นศูนย์บริการติดตั้งก๊าซ มาตรฐานดีเยี่ยมจาก 3 หน่วยงานคือ กรมขนส่งทางบก กรมธุรกิจพลังงาน และ ปตท.”

สถานตรวจสภาพรถติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV

นอกจากการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์แล้ว เรายังเป็นศูนย์บริการตรวจสภาพรถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซทั้ง NGV และ LPG โดยผ่านมาตราฐานและได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก

ออกใบวิศวกรตรวจสอบมาตรฐาน LPG และ NGV เพื่อแจ้งลงเล่ม

NARATORN 14 CO.,Ltd ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง ศูนย์บริการติดตั้งก๊าซมาตราฐานดีเยี่ยมจาก 3 หน่วยงานคือ กรมขนส่งทางบก กรมธุรกิจพลังงาน และ ปตท.

หากคุณกำลังมองหาศูนย์บริการตรวจสภาพรถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซทั้ง NGV และ LPG ที่ได้มาตราฐาน ผ่านการควบคุมการทำงานโดยวิศวกรทุกขั้นตอน สามารถใช้บริการกับเราได้

ขอใบเสนอราคาด่วน !!