Homeเกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

NARATORN 14 CO.,Ltd

เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ "นำเข้า และติดตั้งระบบก๊าซ NGV และ LPG" โดยอาศัยความเข้าใจและความเชื่ยวชาญทางด้านระบบเชื้อเพลิงมากกว่าสิบปี บริหารงานโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบก๊าซ NGV และ LPG จึงทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ทั้งการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเต็ม 100% อีกทั้งยังมีโรงงานติดตั้งที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการให้บริการกับ ลูกค้าทุกระดับ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรวมถึงรถที่ใช้ขนส่งในระดับธุรกิจต่าง ๆ

 

NARATORN 14 CO.,Ltd

ยังส่งเสริมทางด้าน วิจัยและพัฒนาระบบ ก๊าซ NGV และ LPG อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้เทคโนโลยีก๊าซ NGV และ LPG ที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ
สินค้าและบริการของ NARATORN 14 CO.,Ltd

- จำหน่ายและติดตั้ง Kit อุปกรณ์ดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลมาใช้ NGV 100% (DEDICATED) และอุปกรณ์ spart part ต่าง ๆ
- จำหน่ายและติดตั้ง เครื่องยนต์ NGV 100% (REPOWERING) ของยี่ห้อ Weichai และ Shanghai
- จำหน่ายและติดตั้ง NGV และ LPG ของรถยนต์ยี่ห้อ Versus และ Tomasetto
- บริการตรวจสภาพรถที่ใช้ NGV และ LPG สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ รถบรรทุกและรถขนส่ง
- บริการต่อตัวถังรถบรรทุก ทุกชนิด รถปูนผง รถโม่ ฯลฯ
- เรายินดีให้คำแนะนำและแก้ปัญหารถติดตั้งก๊าซ NGV และ LPG สำหรับรถใหญ่ทุกชนิด
- เรายินดีจัดส่งสินค้า NGV และ LPG ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

นอกจากการพยายามตอบสนองความต้องการของท่านให้ครบถ้วนแล้ว

NARATORN 14 CO.,Ltd

ยังได้จัดทีมงานที่มีประสบการณ์เพื่อบริการหลังการขายทั้งนี้เพื่อนำ มา ซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งหมดคือความตั้งใจจริงของ NARATORN 14 CO.,Ltd ที่จะทำธุรกิจนี้ในระยะยาวให้เป็นทางเลือกที่ครอบคลุมกับความต้องการของ ลูกค้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

Present by www.nrt14.com